2020
12 feb 1900: Reningborg /Västra Frölunda med band
5 mars 18:30 St Jakobs kyrka Göteborg - Cafékväll
18 april 19:00 Donsö Missionskyrkan med band och kören Caleido
19 juni 21:30 Gullbrannagården konsert med Michael Jeff Johnson
24 juni: Ödestuge kyrka - Cafe´kväll
24 oktober 9:00 Kvinnofrukost Gråbo